200+ विलोम शब्द

विलोम शब्द लिखे

1. उस्ताद – शार्गिद       

2. आगमन – प्रस्थान    

3.वियोग – संयोग।        

4. अगामी – विगत        

5. स्थावर – जंगम।       

6. निर्गुण – गुण             

7. संतोष – असंतोष      

8. नया – पुराना।           

9. सौभाग्य – दुर्भाग्य    

10. गणतंत्र – राजतंत्र  

11. नवीन – प्राचीन      

12. सरत – नीरस         

13. तिमिर- लोक।       

14. सगुण- दुर्गुण.        

15. अपव्यय -व्यय।     

16. सुस्त – फुर्तीला।    

17. आशा – निराशा।   

18. आरोह – विरोह।    

19. गुलामी – आजादी 

20. निंदा – स्तुति          

21. संदीप – विस्तार।    

22. स्वाचीन – पराधीन 

23. आदर्श – अनादर्श।  

24. सरलता – दुर्लभता 

 25. उत्तम – अधम 

26. अतिवृष्ट-अनावदृष्ट

26. पूर्णिमा – अमावस्या 

27. उधार – नगद

28. उदय – अस्त

29. एक – अनेक

30. आहुत- अनाहूत

31. आगमन – प्रस्थान

32. उपस्थिति – अनुपस्थि 

33. एकता – अनेकता 

34. अर्थ- अनर्थ

35. राजा- रंक

36. हित- अहित

37. पक्षपात – निष्पक्ष

38. तुच्छ – महान

39. गुण- अवगुण

40. उक्ति – अनुउक्ति

41. शुभ – अशुभ

42. उर्बरा – बंजर

43. सज्जन – दुर्जन 

44. अनुराग- विराग

45. शयन-जागरण 

46. अधिकृत – अनाधिकृत

47. विधवा – सधवा 

48. अल्पायु – दीर्घायु

49. कृतज्ञ – कृतघ्न

50. मोक्ष – बंधन

51. धनवान – दरिद्र 

52. मौखिक – लिखित

53. कृत्रिम – प्राकृतिक

54. अपमान – सम्मान

55. गुरु – शिष्य

56. मिलन – विरह 

57. सुगंध – दुर्गन्ध 

58. कायर – बहादुर

59. प्रलय – शांति

60. बंधन – मुक्ति

61. कल – आज

62. सजीव – निर्जीव 

63. सही – गलत

64. आदि – अंत 

65. प्रसिद्ध – कुख्यात

66. अथ – इति

67. रात-दिन

68. गहरा छिछला

69. परलोक देवलोक

70. उर्तीण-अनुतण 

71. जीत-हार

73. आलसी फुर्तील

74. अनुराग-विराग

75. अधिकृत अनाअधिकृत

76. अर्वाचीन प्राचीन 

77. आधार निराधार

78. वियोग-मिलन

79. जीवन मरण

80. अग्रज-अनुज

81. अग्नि-जल

82. सच-झूठ

83. प्रथम अंतिम

84. व्याय-अन्याय

85. सरल कठिन

86. अति अल्प

87. अवनति उन्नति

88. उदगम सदगम

89. आरोह अवरोह 

90. त्रिजुता वक्रता

91. अग्रज-अनुज

92. आस्था अनास्था

93. प्रथम अंतिम

94. कृष्ण पुर्णिमा

95. गणतंत्र स्वतंत्र

96. अधिकतम न्युनतम

97. अधिक कम

98. उत्थान-पतन

99. सुलभ-दुर्लभ

100. उपकार – अपकार

सुर्यास्त सुर्योदय

37. पवित्र अपवित्र

38. आंतरिक बाह्य

39. सौभाग्य दुर्भाग्य

40. जंगम स्थावर

67. निषेध विधि

68. निरामिष सामिष 

109. आरोह-अवरोह 

150. चर-अचर

69. निषिद्ध विहित 

110. अस्त-उदय

70. अश्लील-श्लील

71. अनभिज्ञ-भिज्ञ

72. निंदा-स्तुति

73. अर्जन-व्ययन

74. न्यून अधिक

151. आद्र-उष्ण

111. इष्ट अनिष्ट 

152 कनिष्ठ ज्येष्ट

112. अन्तरंग-बहिरंग

153 कृष्ण शुक्ल

113. अनाथ- सनाय 

154. ग्रामीण-शहरी

114. अवलम्ब निरालम्ब

115. अर्पण ग्रहण

75. चिरंतन- नश्वर 

116. अगला पिछला

155. गुप्त प्रकट

156. घात-प्रतिघात

157. नख-शिख

76. अर्न्तमुखी बहिर्मुखी 

117. कुर निर्दयी 

158. साक्षर निरक्षर

77. संयोग-वियोग

78 जटिल सरल

118. अकाल-सकाल 

159. एकांगी सर्वागीण

119. उधार नगद 

160, उपयुक्त अनुपयुक्त

79. अनुलोम-विलोम 

120 उग्र सौम्य

80. कृतज्ञ कृतघ्न

121. उषा-संध्या

81. अमित परिमित 

122. इहलोक-परलोक

161. आशीर्वाद-अभिशाप

162 आकर्षण-विकर्षण

163. आवृत-अनावृत

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top